ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มีหน้าที่เป็นทั้ง
โรงพยาบาลอำเภอ  และสถานีอนามัยประจำตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล นอกจากนั้น  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  ยังเป็นสถานบริการสาธารณสุขในระดับปลายสุดที่มีแพทย์ปริญญาประจำอีกด้วย  ประกอบกับการพัฒนาชนบทในปัจจุบันได้ยึดแนวทางการพัฒนาในลักษณะเบ็ดเสร็จและมุ่งเน้นการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องด้วย   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  จึงต้องทำหน้าที่ทั้งงานด้านบริการทางการแพทย์การสาธารณสุขแบบผสมผสานทั้งในและนอกสถานที่  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งในเขตตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาลเองและในเขตอำเภอทั้งหมดด้วย

 

ความรู้เรื่องยุงลาย

ไข้เลือดออก  เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เป็นโรคติดต่อที่เกิดจาก "เจ้ายุงลาย"  บินไปกัดเด็กที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก  แล้วนำเชื้อ   "ไวรัส"  มาแพร่ให้กับเด็กคนอื่นๆ  ซึ่งส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า  15  ปี  โรคนี้  ระบาดในฤดูฝน  ช่วงเดืง พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน   ชอบออกหากินเวลากลาคีน  ตามบ้านเรือนและโรงเรียน  ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง  เช่น  ภาชนะกักเก็บน้ำในห้องน้ำ  แจกัน  จานรองขาตู้กับข้าว  ของใช้อื่นๆ  ที่ถูกทิ้งไว้และมีน้ำขัง  เช่น  ยางรถยนต์  กระป๋อง  กะลา ฯลฯ   จะไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ  ห้วย  หนอง คลอง  บึง  ที่มีน้ำไหลตลอดเวลา...

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไข้เลือดออกแล้ว !!!
จะเริ่มด้วยมี  อาการไข้สูง  เฉียบพลัน  ถึง  38-40  องศาเซลเซียส  
อยู่  2-7  วัน  หน้าแดง  เบื่ออาหารและมีอาการซึม  บางรายจะมี  จุดเลือดสีแดงๆ  ขึ้นตามลำตัว  แขน  ขา  อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและหลังหรือปวดหัวพร้อมๆ  กันกับมีไข้สูง  หรือบางรายอาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด  หรืออุจจาระเป็นสีดำ  หรือบางรายอาจมีอาการช็อค  ซึม  ตัวเย็น  จนถึงอาการหนักมาก  ไม่รู้สึกตัว  หมดสติ  และถึงกับเสียชีวิตได้

จะทำอย่างไรถ้ารู้ตัวว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ?
         เมื่อเริ่มเป็นไข้เลือดออก  ถ้ามีอาการไข้สูงต้องใช้  ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้  หากจำเป็นควรใช้ยาลดไข้  พาราเซตามอล  ห้ามใช้ยาจำพวก แอสสไพริน  เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น  ถ้ามีอาการอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆ  หากไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์โดยด่วน...วิธีป้องกัน.....ไข้เลือดออก
         1.  อย่าให้ยุงกัดในตอนกลางวัน ซึ่งป้องกันได้ด้วยการนอนในมุ้ง
         2.  ช่วยกัน  กำจัดลูกน้ำ  และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
         3.  ใส่ปลากินลูกน้ำ  เช่น  ปลาหางนกยูง  ในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้
         4.  หมั่นตรวจดูแจกันไม่ให้มีลูกน้ำ
         5.  ต้องปิดฝาตุ่มน้ำให้มิดชิด  สำหรับตุ่มที่ไม่ต้องเปิดบ่อยควรปิด  2  ชั้น  ด้วยตาข่ายผ้าหรือไนล่อน
         6.  เก็บทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือ ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว  เช่น
ฝังหรือเผา
         7.  อย่าอยู่ในที่มืดหรือที่อับชึ้นเพราะจะทำให้ถูกยุงกัดและเป็น
ไข้เลือดออกได้

 

การให้บริการของฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มีดังนี้

 

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669