ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


งานรังสีวิทยา

มารู้จักรังสีเอกซ์กันเถอะ เพื่อให้การใช้งานรังสีเอกซ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รังสีเป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดเช่น ความร้อนหรือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ คลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟ รังสีเอกซ์จากหลอดเอกซเรย์ และรังสีแกมมาจากสารกัมมันตรังสี เป็นต้น  รังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างที่ความถี่และความยาวคลื่นได้แก่ คลื่นความร้อน คลื่นวิทยุ แสงอินฟาเรด แสงแดด แสงอัลต้าไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา (เรียงจากความถี่ต่ำมาสูง)

 

 

 

งานรังสีโรงพยาบาลบ้านตาขุน

  

  


มารู้จักรังสีเอกซ์กันเถอะ  เพื่อให้การใช้งานรังสีเอกซ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รังสีเป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดเช่น ความร้อนหรือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ คลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟ รังสีเอกซ์จากหลอดเอกซเรย์ และรังสีแกมมาจากสารกัมมันตรังสี เป็นต้น  รังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างที่ความถี่และความยาวคลื่นได้แก่ คลื่นความร้อน คลื่นวิทยุ แสงอินฟาเรด แสงแดด แสงอัลต้าไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา (เรียงจากความถี่ต่ำมาสูง)

เราจะใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย(คลิ๊กอ่านรายละเอียด).pdfโรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669