ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน article

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แพทย์แผนจีน 30112564.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เภสัชกร.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.pdf
แบบฟอมร์รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย.pdf

ประกาศรับสมัคร เภสัชกร เจ้าหน้าที่เภสัช นักเทคนิคการแพทย์.pdf
แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนจีน
แบบฟอร์มสมัครงาน  แพทย์แผนจีน

ประกาศรับสมัคร นักวิชการสาธารณสุข(ด้านแพท(1).pdf
แบบฟอร์มรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669