ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน article

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
แบบฟอร์มสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
ประกาศรับสมัคร พนักงานบัตรรายงานโรค.pdf

แบบฟอร์มสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นวก สาธารณสุข.pdf
-ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-แบบฟอร์มชำระเงิน ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
-แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ปฎิบัติการ แพทย์แผนไทย
-ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาล.pdf
- แบบฟอร์มสมัครงาน จ้างเหมา พยาบาล
-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตำแหน่งเภสัชกร.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ.pdfประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาล.pdf
ประกาศรับสมัครเภสัชกร.pdf 
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ.pdf
-ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล .pdf
-ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครเภสัช11032564.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669