ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ.pdf
ประกาศรับสมัครเภสัชกร.pdf 
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ.pdf
-ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล .pdf
-ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครเภสัช11032564.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669