ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ 24/07/2020   14:21:08

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ2407256.pdf
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข21042563.pdf
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก_พยาบาล22012563.pdf
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พบาบาลวิชาชีพ070125.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยเเพทย์.pdf
-ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย11112562.pdf
-ประกาศรายชื่อ_พยาบาลวิชาชีพ07112562.pdf
-ประกาศรายชื่อ_เเพทย์แผนไทย07112562.pdf
ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย_สสอ_24102562.pdf
-ประกาศรับสมัครพยาบาล_สสอ_24102562.pdf
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก_นักโภชนาการ03102562.pdf
-รับสมัครตำแหน่งนักโภชนาการ.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิช.pdf
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนแ.pdf
ประกาศรับสมัครนวก และ แพทย์แผนไทย24072562.pdf
ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด28062562.pdf
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งกายภาพบำบัด.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด10062562.pdf
รับสมัครนักกายภาพบำบัด29052562.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ21052562.pdf
-รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 16052562.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ12052562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์แผนไทย10052562.pdf
-รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ03052562.pdf
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 02052562.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย19042562.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้19042562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11042562.pdf
- เพิ่มเติมจ็อบงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้29032562.pdf
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้28032562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล28032562.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเวรเปล.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักพัสดุ 4-3-62.pdf
-ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4-3-62.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ08022562.pdf
-ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักโภชนาการ30012562.pdf
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัม.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาก.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์09012562.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนาการ04012562.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการสา.pdf
-ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก03012562.pdf
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักโภชนากรและพนักงานช่วยเหลือคนไข้20122561.pdf
-ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนากร และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 11122561.pdf

 
ข่าวรับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669