ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


การแพทย์แผนไทย

ตารางการให้บริการ การแพทย์แผนไทย

 
วัน
 
 
เวลา
 
การให้บริการ
จันทร์
 
8.30 - 16.30 น.

 
              -  นวดเพื่อการรักษา
              -  นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
              -  ประคบสมุนไพร
              -  อบไอน้ำสมุนไพร
              -  จ่ายยาสมุนไพรตามกลุ่มอาการ รวมทั้งยาต้มเฉพาะราย
              -  ดูแลมารดาหลังคลอด ซึ่งมีการนวด ทับหม้อเกลือ อบไอน้ำสมุนไพร
              -  ให้คำปรึกษาสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย

 

 
16.30 - 20.30 น. 
อังคาร
8.30 - 16.30 น.
16.30 - 20.30 น. 
พุธ
8.30 - 16.30 น.
16.30 - 20.30 น. 
พฤหัสบดี
8.30 - 16.30 น.
16.30 - 20.30 น. 
ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
16.30 - 20.30 น. 
เสาร์
8.30 - 16.30 น. 
อาทิตย์
8.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669