ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ตารางให้บริการ OPD

ตารางการให้บริการ ผู้ป่วยนอก
 

วัน
ช่วงเวลา
เวลา
การให้บริการ
จันทร์
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
อังคาร
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
พุธ
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
พฤหัสบดี
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
ศุกร์
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
เสาร์
เช้า
 
 
บ่าย
 
 
อาทิตย์
เช้า
 
 
บ่าย
 
 


โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669