ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรับสมัครงานเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ21092561.pdfข่าวรับสมัครงาน
วันที่ 06/05/2021   13:42:02

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเวรเปล.pdf
-ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ.pdf
-ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล .pdf
-ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรับสมัครเภสัช11032564.pdf
-ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf 

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669