ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรับสมัครงานเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ21092561.pdfข่าวรับสมัครงาน article

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf

แบบฟอร์มรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเล์อกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล.pdf

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(การแพทย์แผนจีน).pdf

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกรับราชการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข การแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pd

แบบฟอร์มรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
แบบฟอร์มสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน)
ประกาศรับสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจิน).pdf

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข180966.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน ผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข .pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย.pdf

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.pdf

ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน, ผู้ช่วยนวด.pdf

ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย).pdf
แบบฟอร์มรับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, แพทย์แผนไทย.pdf 

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669