ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน.pdf

ประกาศรับสมัครงานเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ21092561.pdfข่าวรับสมัครงาน article

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาก(1).pdf
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน.pdf

-แบบฟอร์มรับสมัครงาน บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ประกาศรับสมัครงาน เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ จ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานบัตรรายงาานโรค.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
-แบบฟอร์มสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
-ประกาศรับสมัคร พนักงานบัตรรายงานโรค.pdf

แบบฟอร์มสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
-ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นวก สาธารณสุข.pdf
-ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.pdf
-แบบฟอร์มชำระเงิน ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 

-แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ปฎิบัติการ แพทย์แผนไทย

-ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พยาบาล.pdf
- แบบฟอร์มสมัครงาน จ้างเหมา พยาบาล
-ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตำแหน่งเภสัชกร.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาล.pdf
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ.pdf
- แบบฟอร์มสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- แบบฟอร์มสมัครงาน ตำแหน่ง เภสชักร 
ประกาศรับสมัครเภสัชกร.pdf 

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669