ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


ข่าวประกาศ

 ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายเพื่อให้ตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน 5 ลิ้นชักแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นฉุกเฉิน 3 ลิ้นชักแบบสแตนเลส.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้ามกรอแบบมีไฟ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric.pdf
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Dryer ขนาด 900 ลิตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาขุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เก้าอี้ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและพัสดุของหน่วยงานระยะเวลา 9 เดือน โดยเฉพาะเจาะจง.pdf.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

หนังสือแจ้งการประมวณผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านตาขน.pdf

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf


 

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230 โทร.077-397-373 โทรสาร 077-397-402 ฉุกเฉินโทร 1669